Company Logo

veľkoobchod:


Tepelné výkony radiátorov Thermal trend

Tepelné výkony radiátorov Thermal Trend K (rovné) a Thermal Trend KDO (oblé) bol stanovený podľa EN 442 pri vzťažných teplotách vzduchu 20°C, 22°C a 24°C.

V tabuľkách tepelných výkonov sú uvedené aj odporúčané výkony elektrických špirál použiteľných v radiátoroch Thermal Trend pre elektrické vykurovanie.

Typ

šírka/výška

Spád

[oC]

Teplota vzduchu [oC]

Doporučený príkon

el.telesa [W]

Typ

šírka/výška

 Spád

[oC]

Teplota vzduchu [oC]  

Doporučený príkon

el.telesa [W]

20 22 24 20 22 24
K 450/720 90/70 417 399 381 200 KDO 450/720
90/70  450 432 414 200
  75/65 328 310 293  
75/65 360 342 324  
  55/45 167 152 138  
55/45 191 176  160  
K 600/720 90/70 538 514 491 300 KDO 600/720
90/70  604 579 554 300
  75/65 423 401 380  
75/65 481 457 433  
  55/45 217 198 180  
55/45 254  233  212  
K 750/720 90/70 655 627 599 300 KDO 750/720
90/70 759 727 695 300
  75/65 517 490 464  
75/65  602 572 542  
  55/45 266 243 221  
55/45  315 289 263  
K 450/960 90/70 526 503 481 300 KDO450/960
90/70  562 538 515 300
  75/65 414 393 371  
75/65 447  424  402
  55/45 212 194 176   55/45  235 216 196  
K 600/960
90/70 679
650
621
300
KDO600/960 90/70 752 720 689 300

75/65 535
508
480

  75/65 597 567 538  

55/45 275
251
228

  55/45 314 288 262  
K 750/960 90/70 828
792
757
400 KDO750/960 90/70  943 903 864  400
  75/65 653
620
586
    75/65  749 711 674  
  55/45 337
308
280
    55/45  392 359 327  
K450/1320 90/70 713
683
652
400 KDO450/1320  90/70  752 720  688 400
  75/65 564
535
506
     75/65  594 564 534  
  55/45 291
266
242
    55/45  307 281 255  
K600/1320 90/70 922
883
843
500 KDO600/1320 90/70  1003 960 918 500
75/65 728
691
654
  75/65  795 754 714  
55/45 376
344
313
  55/45  414 379 345  
K750/1320 90/70 1125
1077
1029
600 KDO750/1320 90/70  1253 1201 1149 600
 75/65 889
843
798
   75/65  996 946 896  
55/45 459
420
382
   55/45 522 479 436  
K450/1680 90/70 926
886
847
500 KDO450/1680  90/70 956 915 875 500
 75/65 732
694
657
  75/65  757 719 681  
55/45 378
346
314
   55/45  394  361 328  
K600/1680 90/70 1200
1148
1096
600 KDO600/1680 90/70 1277 1223 1170 600
75/65 946
896
848
  75/65  1013 961 911  
55/45 485
443
402
   55/45  528 484 440  
K750/1680 90/70 1486
1404
1340
700 KDO750/1680  90/70  1599 1531 1465 700
75/65 1154
1093
1033
  75/65  1269 1205 1141  
 55/45 588
536
486
   55/45  664 608 554  
K450/1840 90/70 1062
1016
971
500 KDO450/1840 90/70  1090 1042 996 500
75/65 838
794
751
   75/65 859 814 770  
55/45 431
394
357
  55/45 441 403 365  
K600/1840 90/70 1370
1312
1253
700 KDO600/1840 90/70  1452 1390 1329 700
 75/65 1083
1027
972
  75/65  1148 1090 1032  
55/45 559
512
465
  55/45  596 545 496  
K750/1840 90/70 1669
1598
1528
900 KDO750/1840 90/70  1812 1736 1661 900
75/65 1321
1254
1187
  75/65 1439 1367 1295  
55/45 686
628
571
   55/45 754 691 630  

<table style="background-color: #087eb0; border-color: #ffffff; border-width: 0px; border-style: solid;" _mce_new="1" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2">
<tbody>
<tr>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;" rowspan="2">
<p><span style="color: #ffffff;">Typ</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">šírka/výška</span></p>
</td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">Spád</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;" colspan="3"><span style="color: #ffffff;">Teplota vzduchu [<sup>o</sup>C]</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;" rowspan="2">
<p><span style="color: #ffffff;">Dopor. príkon</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">el.telesa [W]</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">[<sup>o</sup>C]</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">20</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">22</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">24</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">K 450/720</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">90/70</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">417</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">399</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">381</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">200</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">&nbsp;</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">75/65</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">328</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">310</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">293</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">&nbsp;</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">&nbsp;</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">55/45</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">167</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">152</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">138</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">&nbsp;</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">K 600 /720</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">90/70</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">538</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">514</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">491</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">300</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">&nbsp;</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">75/65</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">423</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">401</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">380</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">&nbsp;</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">&nbsp;</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">55/45</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">217</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">198</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">180</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">&nbsp;</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">K 750 / 720</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">90/70</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">655</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">627</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">599</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">300</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">&nbsp;</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">75/65</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">517</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">490</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">464</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">&nbsp;</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">&nbsp;</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">55/45</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">266</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">243</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">221</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">&nbsp;</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">K 450 / 960</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">90/70</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">526</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">503</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">481</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">300</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">&nbsp;</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">75/65</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">414</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">393</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">371</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">&nbsp;</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">&nbsp;</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">55/45</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">212</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">194</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">176</span></td>
<td style="border-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">&nbsp;</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>Powered by Joomla!®. Designed by: themes joomla joomla hosting Valid XHTML and CSS.